Karel Theodoor Johans Bölger

Persoonsgegevens

FamilienaamBölger
VoornaamKarel Theodoor
PatroniemJohans
Familierelatiezoon
Geboorte / doop17-09-1792, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1793, TW 67
Vertrek1797, TW 53a
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bölger Johan (Michaels) hoofd 1759
Heppenheim, Hessen, Duitsland
Stadswachtmeester TW 67 1793 1797TW
53a
17-04-1826, Franeker
i
Greidanus Cornelia (Taekes) vrouw 11-12-1764
Leeuwarden
TW 67 1793 1797TW
53a
Bölger Karel Theodoor (Johans) zoon 17-09-1792
Franeker
TW 67 1793 1797TW
53a
Bölger Getje (Johans) dochter 20-04-1794
Franeker
1797TW
53a
Bölger Taeke Cornelius (Johans ) zoon 19-03-1797
Franeker
1797TW
53a
Thanks!

Uw bijdrage betreft :