Jurjen Henri Jans Feenstra

Persoonsgegevens

FamilienaamFeenstra
VoornaamJurjen Henri
PatroniemJans
Familierelatiezoon
Geboorte / doop19-1-1856, Leeuwarden
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1858, EW 13
Vertrek1859 EW 51a
Overleden

Adres

Waagstraat 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Feenstra Jan (Carst) hoofd 14-3-1826
Dronrijp
Boekbinder EW 13 1858 1859 EW 51a
Rauwerda Femke (Aukes) vrouw 1816
Oudkerk
EW 13 1858 1859 EW 51a
Rauwerda Christina (Fimkes) dochter 21-7-1842
Leeuwarden
EW 13 1858 1859 EW 51a
i
Feenstra Dirk (Jans) zoon 27-4-1847
Leeuwarden
EW 13 1858 1859 EW 51a
Feenstra Karst Oeds ( Jans) zoon 22-2-1850
Leeuwarden
EW 13 1858 1859 EW 51a
Feenstra Jurjen Henri (Jans) zoon 19-1-1856
Leeuwarden
EW 13 1858 1859 EW 51a
Thanks!

Uw bijdrage betreft :