Johannes Gerrits

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamJohannes
PatroniemGerrits
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop, Harlingen
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
BeroepMetselaarsknecht
Herkomst1740, EO 67
Vertrek1743, TO 33
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Johannes (Gerrits ) hoofd
Harlingen
Metselaarsknecht EO 67 1740 1743TO
33
Grietje (Jans) vrouw
Franeker
EO 67 1740 1743TO
33
Gerrit ( Johannes ) zoon 13-10-1736
Franeker
EO 67 1740 1743TO
33
Thanks!

Uw bijdrage betreft :