Job Pieters

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamJob
PatroniemPieters
Familierelatiezoon
Geboorte / doop04-06-1791 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1807, TO 40
Vertrek1814, EO 20
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Nieuwenhuis Enne (Jacobs) 25-09-1806 Welsrijp
Nederlands Hervormd
22-09-1811 1816TO
56
Pieter (Jobs) hoofd 22-03-1764
Franeker
Scheepstimmerman TO 40 1807 29-05-1809
Vries , de Froukje (Allerts ) vrouw 08-08-1764
Franeker
TO 40 1807 1816TO
56
Nieuwenhuis Jacob (Ennes) man 06-04-1777
Baijum
Koopmansknecht Welsrijp 22-09-1811 1816TO
56
i
Getje (Pieters) dochter 01-12-1787
Franeker
TO 40 1807 26-11-1809
Job (Pieters) zoon 04-06-1791
Franeker
TO 40 1807 1814EO
20
Thanks!

Uw bijdrage betreft :