Jetske Samuels Wijtema

Persoonsgegevens

FamilienaamWijtema
VoornaamJetske
PatroniemSamuels
Familierelatiedochter
Geboorte / doop02-08-1801 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1801, EW 9
Vertrek
Overleden23-10-1801
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wijtema Samuel (Douwes) hoofd 28-09-1772
Franeker
Koopman EW 9 1801 1809EO
18
13-01-1825, Franeker
i
Romar Trijntje (Paulus) vrouw 08-06-1774
Franeker
EW 9 1801 1809EO
18
16-06-1822
i
Wijtema Jetske (Samuels) dochter 02-08-1801
Franeker
EW 9 1801 23-10-1801
Wijtema Paulus Hiacinthius (Samuels) zoon 18-06-1803
Franeker
EW 9 1801 1809EO
18
Wijtema Jetske (Samuels ) dochter 04-11-1805
Franeker
1809EO
18
Wijtema Douwe (Samuels ) zoon 04-09-1808
Franeker
1809EO
18
Thanks!

Uw bijdrage betreft :