Jeltje Vellinga

Persoonsgegevens

FamilienaamVellinga
VoornaamJeltje
Patroniem
Familierelatiegeen
Geboorte / doop18-6-1871, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepDienstmeid
Herkomst20-5-1891, WV 38
Vertrek2-6-1893 TN 16
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Otter Hidde (Uilkes) hoofd 25-11-1865
Sondel
Herbergier WV 36 20-5-1891 21-6-1896 KV 6
Kiestra Antje (Feddes) vrouw 19-6-1865
Franeker
WV 36 20-5-1891 21-6-1896 KV 6
Vellinga Jeltje geen 18-6-1871
Franeker
Dienstmeid WV 38 20-5-1891 2-6-1893 TN 16
Bruinsma Doede geen 2-8-1892
Franeker
2-6-1893 TN 16
Thanks!

Uw bijdrage betreft :