Jeltje Steensma

Persoonsgegevens

FamilienaamSteensma
VoornaamJeltje
Patroniem
Familierelatievrouw
Geboorte / doop1-1-1899, Tzum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst2-9-1920, Tzum
Vertrek1-7-1922 B
Overleden02-03-1952, Franeker

Adres

Godsacker 9

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Steensma Romke hoofd 6-8-1860
Franeker
Koopman Tzum 14-5-1919 19-9-1920 Overl.
Bangma Sibbeltje (Gerlofs) hoofd 08-09-1861
Tzum
Hardegarijp 28-11-1924 14-08-1926 Nieuwe
Hof 21
07-10-1939, Franeker
i
Bangma Sibbeltje (Gerlofs) vrouw 08-09-1861
Tzum
Tzum 02-09-1920 24-09-1924 Hardegarijp 07-10-1939, Franeker
i
Steensma Jeltje vrouw 1-1-1899
Tzum
Tzum 2-9-1920 1-7-1922 B 02-03-1952, Franeker
Post Trijntje (Geerts) geen 30-09-1873
Sneek
Huishoudster Vijfhuizen 15 1923 14-08-1926 Nieuwe
hof 21
05-09-1945, Franeker
i
Grijp, van de Abram (Abraham) (Abrams) geen 09-02-1894
Vlissingen
Electricien Hoogkarspel 12-11-1920 12-05-1921 Raadhuisplein
12
26-10-1957, Eindhoven
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :