Jelle Scheltes Dijkstra

Persoonsgegevens

FamilienaamDijkstra
VoornaamJelle
PatroniemScheltes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop1-6-1916, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapChristelijk Gereformeerd
Huwelijk
Beroep
Herkomst16-11-1927, Winsemiusstraat 17
Vertrek19-11-1938 Leeuwarden
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Algera Aaltje (Sjoerds) vrouw 1-12-1895
Franeker
Winsemiusstraat 17 16-11-1927
i
Dijkstra Jelle (Scheltes) zoon 1-6-1916
Franeker
Winsemiusstraat 17 16-11-1927 19-11-1938 Leeuwarden
Dijkstra Rinske (Scheltes) dochter 14-7-1918
Franeker
Winsemiusstraat 17 16-11-1927
Dijkstra Sjoerd (Scheltes) zoon 13-05-1922
Franeker
Winsemiusstraat 17 16-11-1927
Dijkstra Schelte (Jelles) hood 2-2-1890
Berlikum
Kastelein Winsemiusstraat 17 16-11-1927
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :