Jantje Rintjes Andringa

Persoonsgegevens

FamilienaamAndringa
VoornaamJantje
PatroniemRintjes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop02-02-1798, Tzum
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk25-05-1828,Franeker
Beroep
Herkomst1852, WV 9
Vertrek1865 EW 42
Overleden24-10-1866, Franeker
Grafzerk
Medische gegevens
BijzonderhedenOp 25-05-1828 in Franeker gehuwd met Bote Klaases Cuperus is geboren op 19-12-1790 in Bijum, zoon van Klaas Ynzes Cuperus en Saakje Botes.
Bijzonderheden
Op 25-05-1828 in Franeker gehuwd met Bote Klaases Cuperus is geboren op 19-12-1790 in Bijum, zoon van Klaas Ynzes Cuperus en Saakje Botes.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Cuperus Bote (Klaases) hoofd 19-12-1790
Baijum
Arbeider WV 9 1852 23-12-1853, Franeker
i
Bruin, de Romke Jurres hoofd 4-8-1801
Franeker
Arbeider EW 34 1842
Terpstra Sijbe Pieters hoofd 21-7-1810
Leeuwarden
Slager EN 14 1869 19-6-1893 Overl.
Poelstra Antje Sipkes vrouw 1799
Berlikum
EW 57 1838 1838 TN 71
i
Andringa Jantje (Rintjes) vrouw 02-02-1798
Tzum
WV 9 1852 1865 EW 42 24-10-1866, Franeker
i
Jong, de Minke Alberts vrouw 11-2-1809
Lemmer
EW 34 1842
Swart Sijtske vrouw 29-9-1815
Lekkum
EN 14 1869 19-8-1875 Overl.
Bruin, de Jurre zoon 25-2-1828
Franeker
EW 34 1842
Bruin, de Antje dochter 2-6-1830
Franeker
EW 34 1842
Bruin, de Jelle zoon 14-6-1831
Franeker
EW 34 1842
Cuperus Tjietske (Botes) dochter 25-2-1834
Franeker
WV 9 1852 1865 EW 42 28-07-1879,Franeker,
i
Sterk Johanneske dochter 13-5-1837
Franeker
EW 57 1838 1-2-1838 Overl.
Bruin, de Albert zoon 2-7-1837
Franeker
EW 34 1842
Bruin, de Jan zoon 28-8-1838
Franeker
EW 34 1842
Terpstra Agnes dochter 26-4-1841
Franeker
Leeuwarden 26-3-1873 15-8-1893 Leeuwarden
Cuperus Antje (Botes) dochter 9-11-1841
Franeker
WV 9 1852 1865 EW 42 22-04-1881, Franeker
Bruin, de Albert zoon 23-12-1842
Franeker
22-11-1843 Overl.
Terpstra Johannes zoon 11-12-1848
Franeker
EN 14 1869 17-5-1874 EO 68
Terpstra Jacobus zoon 19-3-1851
Franeker
EN 14 1869 1879 TW 12
Terpstra Elisabeth dochter 24-6-1855
Franeker
EN 14 1869 20-5-1879 WV 30
Tichelaar Reintje Jans geen 1780
Arum
EW 34 1842
Thanks!

Uw bijdrage betreft :