Jantje Minkes Stapert

Persoonsgegevens

FamilienaamStapert
VoornaamJantje
PatroniemMinkes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop01-11-1876, Firdgum
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-08-1890, OV 138
Vertrek1891, Menaldum
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Stapert Minke (Dirks) hoofd 15-10-1850
Tzummarum
Arbeidster OV 138 01-08-1890 20-05-1891 UB
139
i
Stapert Jantje (Minkes) dochter 01-11-1876
Firdgum
OV 138 01-08-1890 1891 Menaldum
Hoop, de Aaltje (Jouws) dochter 16-01-1881
Franeker
OV 138 01-08-1890 20-05-1891UB
139
Hoop, de Antje (Jouws) dochter 05-01-1883
Franeker
OV 138 01-08-1890 20-05-1891UB
139
Hoop, de Sijtske (Jouws) dochter 10-06-1885
Franeker
OV 138 01-08-1890 20-05-1891UB
139
Hoop, de Tjerk (Jouws) zoon 10-07-1889
Franeker
OV 138 01-08-1890 20-05-1891UB
139
Thanks!

Uw bijdrage betreft :