Jantje Jans Wierstra

Persoonsgegevens

FamilienaamWierstra
VoornaamJantje
PatroniemJans
Familierelatiedochter
Geboorte / doop17-03-1795, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1798, TO 151
Vertrek1800, TO 122
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wierstra Jan (Doedes) hoofd 06-12-1767
Franeker
Koster TO 151 1798 1800TO
122
Sijtske (Hilles) vrouw 19-06-1768
Franeker
TO 151 1798 1800 TO
122
Wierstra Doede (Jans) zoon 01-05-1793
Franeker
TO 151 1798 1800TO
122
Wierstra Jantje (Jans) dochter 17-03-1795
Franeker
TO 151 1798 1800TO
122
Wierstra Emke (Jans) dochter 12-09-1798
Franeker
1800TO
122
Thanks!

Uw bijdrage betreft :