Jantje Alberts Mulder

Persoonsgegevens

FamilienaamMulder
VoornaamJantje
PatroniemAlberts
Familierelatiedochter
Geboorte / doop18-8-1829, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden18-08-1829
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Mulder Albert (Folkerts) hoofd 07-04-1803
Gorredijk
Timmerknecht EO 24 1829 1829Harlingen
Mulder Jantje (Alberts) dochter 18-8-1829
Franeker
18-08-1829
Vries, de Jeltje (Jans ) vrouw 29-05-1802
Franeker
EO 24 1829 1829Harlingen
Thanks!

Uw bijdrage betreft :