Janke Martens Feenstra

Persoonsgegevens

FamilienaamFeenstra
VoornaamJanke
PatroniemMartens
Familierelatievrouw
Geboorte / doop1765, Pingjum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1815, TW 70
Vertrek
Overleden21-10-1817

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Brok Douwe Taekes hoofd 5-5-1762
Franeker
TW 70 1815 1818 EN 85
Flietstra Pieter Willem (Pieters) hoofd 17-01-1834
Heeg
Oost Indie 19-11-1864 02-03-1866 Gouda
i
Feenstra Janke (Martens) vrouw 1765
Pingjum
TW 70 1815 21-10-1817
Brok Gerrit zoon 23-1-1796
Franeker
TW 70 1815 1818 EN 85
Brok Trijntje dochter 4-10-1800
Franeker
TW 70 1815 1818 EN 85
Brok Martijntje dochter 6-12-1803
Franeker
TW 70 1815 1818 EN 85
Thanks!

Uw bijdrage betreft :