Janke Harmens Zoon

Persoonsgegevens

FamilienaamZoon
VoornaamJanke
PatroniemHarmens
Familierelatiedochter
Geboorte / doop13-09-1857, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1869, TO 66
Vertrek1871, TO 34
Overleden17-12-1937, Assen
Grafzerk
Medische gegevens
Bijzonderheden"Dochter van Harmen Cornelis Zoon, arbeider, en Minke Hendriks Jeltema,naaister. Huwde op 24 september 1876 te Franeker met Lieuwe Jans de Harder, arbeider, later turfschipper, zoon van Jan Nannes de Harder, arbeider, en Trijntje Lieuwes Faber. Haar man Lieuwe werd later turfschipper en bevoer een eigen boot met de naam: ""Vijf Gebroeders"". In het jaar 1919 verlieten zij Franeker en lieten zich te Assen registreren."
Bijzonderheden
"Dochter van Harmen Cornelis Zoon, arbeider, en Minke Hendriks Jeltema,naaister. Huwde op 24 september 1876 te Franeker met Lieuwe Jans de Harder, arbeider, later turfschipper, zoon van Jan Nannes de Harder, arbeider, en Trijntje Lieuwes Faber. Haar man Lieuwe werd later turfschipper en bevoer een eigen boot met de naam: ""Vijf Gebroeders"". In het jaar 1919 verlieten zij Franeker en lieten zich te Assen registreren."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Zoon Harmen (Cornelis) hoofd 24-05-1831
Franeker
Metselaar TO 66 1869 1871 TO
34
Jeltema Minke (Hendriks) vrouw 19-12-1828
Jorwerd
TO 66 1869 1871 TO
34
Zoon Janke (Harmens) dochter 13-09-1857
Franeker
TO 66 1869 1871 TO
34
17-12-1937, Assen
i
Jeltema Willem (Hendriks) Zwager 28-04-1843
Jorwerd
Soldaat TO 66 1869 1869 Militaire
dienst
Thanks!

Uw bijdrage betreft :