Jan Okkes Nauta

Persoonsgegevens

FamilienaamNauta
VoornaamJan
PatroniemOkkes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop25-12-1870, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1869, TO 149
Vertrek1872 TO 151
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Nauta Okke (Wiebrens) hoofd 12-5-1845
Workum
Inlandsche kramer TO 149 1869 1872 TO 151
Vries, de Sjoukje Zingeler (Fokjes) vrouw 1-5-1838
Terschelling
TO 149 1869 1872 TO 151
i
Nauta Wijbren (Okkes) zoon 2-11-1868
Franeker
TO 149 1869 1872 TO 151
Nauta Jan (Okkes) zoon 25-12-1870
Franeker
TO 149 1869 1872 TO 151
Thanks!

Uw bijdrage betreft :