Jan Klazes Bijlsma

Persoonsgegevens

FamilienaamBijlsma
VoornaamJan
PatroniemKlazes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop29-4-1888, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1889 EW 147
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Tolsma Lammert (Franses) hoofd 27-8-1837
Gaast
Kastelein Gaast 31-5-1864 1865 EW 100
Boer, de Pieter (Dirks) geen 21-10-1844
Bolsward
Stalknecht Gaast 31-5-1864 15-4-1865 Herbaijum
Bijlsma Klaas (Jans) hoofd 14-2-1863
Franeker
Drankkoopman WV 43 1885 1889 EW 147
Woude, van der Wijpkje vrouw 18-3-1863
Franeker
Casteleinse EW 169 1885 1889 EW 147
Bijlsma Jan (Klazes) zoon 29-4-1888
Franeker
1889 EW 147
Weidema Jakle geen 19-2-1810
Exmorra
EN 5 16-8-1888 14-11-1889 Overl.
Thanks!

Uw bijdrage betreft :