Jan Heerkes van der Meer

Persoonsgegevens

FamilienaamMeer, van der
VoornaamJan
Patroniem
Familierelatiezoon
Geboorte / doop21-2-1872, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1874, UB 18b
Vertrek1876, ZH 6a
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Meer, van der Heerke (Baukes) hoofd 11-1-1829
Baijum
Arbeider UB 18b 1874 1876
ZH 6a
Meulen, van der Trijntje (Sijtzes) vrouw 7-11-1835
Hijum
UB 18b 1874 1876
ZH 6a
Meer, van der Bauke (Heerkes) zoon 16-3-1859
Franeker
UB 18b 1874 1876 ZH
6a
Meer, van der Antje dochter 30-11-1863
Franeker
UB 18b 1874 1876
ZH 6a
Meer, van der Bote zoon 8-11-1865
Franeker
UB 18b 1874 1876
ZH 6a
Meer, van der Maatje (Heerkes) dochter 4-10-1867
Franeker
UB 18b 1874 1876 ZH
6a
Meer, van der Jan zoon 21-2-1872
Franeker
UB 18b 1874 1876
ZH 6a
Thanks!

Uw bijdrage betreft :