Jacobus Eises Eisinga

Persoonsgegevens

FamilienaamEisinga
VoornaamJacobus
PatroniemEises
Familierelatiezoon
Geboorte / doop7-3-1784, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1804 Leeuwarden
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Eisinga Eise (Jeltes) hoofd 21-02-1744
Dronrijp
Wolkammer EO 30 1796 1818 TN
44
27-08-1828, Franeker
i
Eisinga Eise (Jeltes) hoofd 21-02-1744
Dronrijp
Wolkammer Dronrijp 22-9-1768 30-09-1787 Steinfurt 27-08-1828, Franeker
i
Jacobs Pietje Jacobs vrouw 7-11-1743
Hijlaard
Dronrijp 22-9-1768 27-7-1788
i
Sikkema Trijntje (Eelkes) vrouw 21-2-1764
Visvliet
EO 30 1796 1818 TN 44
Eisinga Trijntje (Eises) dochter 17-4-1773
Franeker
26-4-1773
Eisinga Jelte (Eises) zoon 29-5-1774
Franeker
23-5-1802 EN 11
Eisinga Jacobus (Eises) zoon 7-3-1784
Franeker
1804 Leeuwarden
Eisinga Hitje (Eises) dochter 16-12-1796
Franeker
1818 TN 44
Eisinga Minke (Eises) dochter 4-7-1798
Franeker
1818 TN 44
Thanks!

Uw bijdrage betreft :