Jacob Jans Draaisma

Persoonsgegevens

FamilienaamDraaisma
VoornaamJacob
PatroniemJans
Familierelatiezoon
Geboorte / doop29-01-1883, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1884, OV 53
Vertrek24-06-1888, OV 140
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Draaisma Jan (Klases) hoofd 01-11-1854
Franeker
Scheepstimmerknecht OV 53 1884 24-06-1888OV
140
Zijlstra Willemke (Jacobs) vrouw 15-03-1854
Franeker
OV 53 1884 24-06-1888OV
140
Draaisma Hendrikje (Jans) dochter 26-07-1879
Franeker
OV 53 1884 24-06-1888 OV
140
14-12-1963, Franeker
i
Draaisma Klaas (Jans) zoon 23-03-1881
Franeker
OV 53 1884 24-06-1888OV
140
Draaisma Jacob (Jans) zoon 29-01-1883
Franeker
OV 53 1884 24-06-1888OV
140
Draaisma Johannes (Jans) zoon 23-03-1885
Franeker
21-02-1886
Draaisma Jetske (Jans) dochter 30-01-1887
Franeker
24-06-1888OV
140
Thanks!

Uw bijdrage betreft :