Jacob Hendriks Wetting

Persoonsgegevens

FamilienaamWetting
VoornaamJacob
PatroniemHendriks
Familierelatiegeen
Geboorte / doop8-2-1878, Tzum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepBoereknecht
Herkomst12-5-1903, Witmarsum
Vertrek30-5-1905 Tzum
Overleden8-12-1958, Workum
BijzonderhedenOp 14-05-1905 te Franeker gehuwd met Akke Sjoukes Homminga. Dochter van Sjouke Homminga en Jeltje van der Berg.
Jacob Wetting werkte later als boerenarbeider bij boer Ypma op Salverd.
Hij huwde met Akke Sjoukes Homminga.
Op advies van zijn nicht Hiske Slippens – die een met succes een brijkokerij had in Bolsward- begon hij in 1911 een Brijkokerij in de Molensteeg. Dit werd meteen een groot succes, en hij verhuisde al in 1912 naar een groter pand aan de Schilcampen 44 in Franeker.
Met paard en wagen haalde hij iedere morgen sûpe bij de melkfabriek in Tzum, en verkocht de brij in heel Franeker. Ook zijn drie dochters werden ingeschakeld, en met zijn vieren konden ze het werk net aan. In 1928 had hij zoveel geld verdiend dat hij een oude droom om eigen Boer te worden kon verwezenlijken, en kon hij de boerderij Arkens 6 pachten van het rooms armenbestuur .
Hij verkocht de brijkokerij - samen met een stukje weiland aan de Harddraversdijk - voor f 5000 aan zijn zwager Sijbe Homminga. Deze zette hier de brijkokerij samen met zijn drie zoons, Eling, Otte en Sijbe, voort en verkocht tevens melk eieren en kaas. Het succes van de brij kwam doordat het een product was zonder vet, het was een kant en klaar product en was goedkoop. Een liter sûpenbrij koste 20 cent, goedkoper dan Melk. (bron: Siebe Homminga)

Bijzonderheden
Op 14-05-1905 te Franeker gehuwd met Akke Sjoukes Homminga. Dochter van Sjouke Homminga en Jeltje van der Berg.
Jacob Wetting werkte later als boerenarbeider bij boer Ypma op Salverd.
Hij huwde met Akke Sjoukes Homminga.
Op advies van zijn nicht Hiske Slippens – die een met succes een brijkokerij had in Bolsward- begon hij in 1911 een Brijkokerij in de Molensteeg. Dit werd meteen een groot succes, en hij verhuisde al in 1912 naar een groter pand aan de Schilcampen 44 in Franeker.
Met paard en wagen haalde hij iedere morgen sûpe bij de melkfabriek in Tzum, en verkocht de brij in heel Franeker. Ook zijn drie dochters werden ingeschakeld, en met zijn vieren konden ze het werk net aan. In 1928 had hij zoveel geld verdiend dat hij een oude droom om eigen Boer te worden kon verwezenlijken, en kon hij de boerderij Arkens 6 pachten van het rooms armenbestuur .
Hij verkocht de brijkokerij - samen met een stukje weiland aan de Harddraversdijk - voor f 5000 aan zijn zwager Sijbe Homminga. Deze zette hier de brijkokerij samen met zijn drie zoons, Eling, Otte en Sijbe, voort en verkocht tevens melk eieren en kaas. Het succes van de brij kwam doordat het een product was zonder vet, het was een kant en klaar product en was goedkoop. Een liter sûpenbrij koste 20 cent, goedkoper dan Melk. (bron: Siebe Homminga)

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ettema Ferdinand hoofd 8-3-1863
Franeker
Landbouwer UB 127 10-5-1892 1-5-1929
Bakhuizen
Zeinstra Elisabeth Jans vrouw 29-9-1862
Pietersbierum
UB 127 10-5-1892 1-5-1929
Bakhuizen
Ettema Gatske dochter 14-4-1885
Franeker
UB 127 10-5-1892 20-5-1922
Hemelum
Ettema Dominicus zoon 3-12-1886
Franeker
UB 127 10-5-1892 10-5-1910
Harich
Ettema Gerritje dochter 30-9-1890
Franeker
UB 127 10-5-1892 4-12-1920
Warns
Ettema Jan zoon 9-12-1892
Franeker
10-7-1902
Overl.
Ettema Hille zoon 21-10-1894
Franeker
1-5-1929
Bakhuizen
Ettema Dirk zoon 10-7-1900
Franeker
12-5-1925
B
Koster Hille geen 16-8-1850
Baijum
Boereknecht Almenum 3-6-1908 23-7-1914
Dronrijp
Koster Tjitte geen 30-10-1862
Baijum
Boereknecht Tzummarum 14-5-1892 1-8-1895
UB 70
Veltman Catharina geen 25-6-1872
Franeker
Dienstmeid UB 127 10-5-1892 29-5-1893
Almenum
Witteveen Itske geen 23-9-1876
Nijega
Dienstmeid Dronrijp 4-5-1893 25-1-1895
Leeuwarden
Graat Johanna geen 30-8-1877
Franeker
Dienstmeid Herbaijum 19-6-1895 20-6-1896
Herbaijum
Wetting Jacob (Hendriks) geen 8-2-1878
Tzum
Boereknecht Witmarsum 12-5-1903 30-5-1905
Tzum
8-12-1958, Workum
i
Kortrijk Agatha Aukes geen 25-7-1878
Dronrijp
Dienstmeid Dronrijp 16-5-1896 23-5-1902
UB 70
Pijper Saapke geen 30-11-1884
Murmerwoude
Dienstmeid Murmerwoude 9-6-1903 15-5-1905
Murmerwoude
Koster Hendericus geen 30-10-1896
Franeker
Boereknecht Dronrijp 26-5-1915 19-6-1916
Dronrijp
Thanks!

Uw bijdrage betreft :