Hubertha Helena Bartholomeus Dechesne

Persoonsgegevens

FamilienaamDechesne
VoornaamHubertha Helena
PatroniemBartholomeus
Familierelatiedochter
Geboorte / doop14-06-1894, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
BeroepOnderwijzeres
Herkomst30-05-1921, Almelo
Vertrek04-10-1925, Turfkade 4
Overleden
Grafzerk
Medische gegevenshttps://historischcentrumfraneker.nl/fotos/a-02-02-01220/
BijzonderhedenMedische gegevens. Koepokken vaccinatie
Bijzonderheden
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Dechesne Bartholomeus Hubert hoofd 16-02-1856
Franeker
Winkelier 17-01-1882 1922 Turfkade
4
Postma Isabella Christina vrouw 27-01-1860
Franeker
EO 60 17-01-1882 1922 Turfkade
4
Dechesne Maria Theodora Cecilia (Bartholomeus) dochter 22-11-1882
Franeker
11-10-1910 Amsterdam
Dechesne Petrus (Bartholomeus) zoon 26-11-1883
Franeker
12-08-1895 Oudenbosch
Dechesne Petrus (Bartholomeus) zoon 26-11-1883
Franeker
Oudenbosch 20-07-1897 16-02-1906 Haarlem
Dechesne Petrus (Bartholomeus) zoon 26-11-1883
Franeker
Reiziger Haarlem 19-12-1906 06-08-1908 Noord
Amerika
Dechesne Petrus (Bartholomeus) zoon 26-11-1883
Franeker
Koopman/winkelier Noord Amerika 01-05-1912 Onbekend
Dechesne Bartholomeus Hermanus (Bartholomeus) zoon 21-03-1885
Franeker
21-08-1913 Leeuwarden
Dechesne Theodora Maria Adriana (Bartholomeus ) dochter 23-04-1886
Franeker
15-11-1886
Dechesne Theodora Maria Adriana (Bartholomeus) dochter 24-09-1887
Franeker
10-09-1910 Heino
Dechesne Elisabeth Huberta (Bartholomeus) dochter 16-04-1889
Franeker
1927 Turfkade
4
Dechesne Adriana Helena (Bartholomeus) dochter 16-04-1889
Franeker
24-08-1925 Den
Bosch
Dechesne Hermanus Johannes Hubertus (Bartholomeus) zoon 25-11-1890
Franeker
15-08-1921 Zilverstraat
13
Dechesne Gerhardus Willefridus (Bartholomeus) zoon 16-01-1892
Franeker
14-08-1908 Sneek
Dechesne Gerhardus Willefridus (Bartholomeus) zoon 16-01-1892
Franeker
Sneek 18-06-1909 01-09-1918 Dr.
Jelle Bangastraat 21
Dechesne Johannes Dominicus (Bartholomeus) zoon 03-04-1893
Franeker
07-05-1912Velp
Dechesne Johannes Dominicus (Bartholomeus) zoon 03-04-1893
Franeker
Onbekend 01-12-1913 01-07-1924 Van
Ghemmenichstraat 11
Dechesne Hubertha Helena (Bartholomeus) dochter 14-06-1894
Franeker
01-01-1914 Hoogeloon
i
Dechesne Hubertha Helena (Bartholomeus) dochter 14-06-1894
Franeker
Onderwijzeres Almelo 30-05-1921 04-10-1925 Turfkade
4
i
Dechesne Hubertus Willefridus (Bartholomeus) zoon 19-09-1895
Franeker
01-08-1896
Dechesne Agatha Maria (Bartholomeus) dochter 23-12-1896
Franeker
04-07-1919Den
Bosch
Dechesne Swibertus Johannes (Bartholomeus) zoon 08-04-1899
Franeker
1922 Noorderbolwerk
16
Dechesne Cornelis (Bartholomeus) zoon 30-11-1904
Franeker
20-11-1905
Jong, de Froukje geen 22-12-1859
Aalzum
Dienstmeid Dokkum 12-05-1886 30-05-1887 Leeuwarden
Pal, van der Sijtske (Oenes) geen 23-09-1863
Dragten (Drachten)
Dienstmeid Drachten 23-11-1888 10-01-1889 Workum
Laansma Elisabeth (Aukes) geen 05-12-1863
Almenum
Dienstmeid Arum 13-06-1884 31-05-1886 Krommenie
Regnerij Jantje Christina geen 07-03-1867
Leeuwarden
Modiste Leeuwarden 22-06-1883 03-03-1884 Leeuwarden
Faber Baukje geen 23-12-1867
Bolsward
Bolsward 15-07-1886 22-08-1888 Zwolle
Henkes Dieuwke geen 07-07-1868
Franeker
Dienstmeid EN 11 15-01-1890 05-06-1890 Leeuwarden
Lorang Johanna Wilhelmina geen 12-07-1870
Huizum
Modiste Leeuwarden 08-04-1889 14-10-1892 Kampen
Bruinsma Akke geen 11-01-1871
Witmarsum
EO 36 01-07-1892 14-06-1898 Utrecht
Bruinsma Akke geen 11-01-1871
Witmarsum
Winkelbediende Leiden 31-12-1906 11-03-1907 Sneek
Goudappel Hendrika Cornelia geen 20-08-1874
Groningen
Modiste Groningen 12-06-1893 27-02-1894 Leeuwarden
Sinnege Sophia Galina Geziena geen 19-01-1875
Oldemarkt
Oldemarkt 05-05-1892 19-06-1892 Oldemarkt
Huizinga Hildje geen 12-04-1875
Leeuwarden
Modiste Leeuwardem 10-04-1894 22-02-1895 Apeldoorn
Laagland Theodora Maria geen 06-03-1876
Heeenveen
Modiste Heerenveen 18-04-1895 13-12-1895 Heerenveen
Vredeveld Anna Geertruida geen 22-03-1877
Sappemeer
Modiste Sappemeer 22-04-1896 08-09-1896 Sappemeer
Werf, van der Minke geen 21-02-1878
Idzega
Modiste Bolsward 30-09-1899 27-09-1900 Bolsward
Boer, de Hiltje geen 28-07-1879
Opeinde
Terwispel 29-05-1900 dienstbetrekking
bij de regering
Henkes Geeske geen 22-08-1879
Franeker
Dienstbode EN 11 23-04-1899 08-11-1900 Leeuwarden
Postma Catharina geen 28-07-1887
Dronrijp
Dienstmeid Dronrijp 15-09-1903 27-02-1905 Enschede
Horst, van der Johanna geen 23-01-1892
Zwolle
Modiste Sappemeer 25-03-1913 11-04-1916 Heerlen
Haan, de Jacobi Sieska geen 21-04-1892
Oldeboorn
Modiste Oudshoorn 23-09-1910 31-12-1912 Brussel
Hoekstra Jantje geen 05-09-1894
Bozum
Modiste Bozum 21-08-1915 Godsacker
6
Wolbers Gatske geen 18-12-1894
Almenum
Modiste VH 5 10-02-1917 Leeuwarden
Dijkstra Harmina Hendrika geen 06-08-1897
Enschede
Modiste Enschede 27-02-1918 17-08-1918 Enschede
Brouwer Clasiena geen 18-09-1897
Kuinre
Dienstbode Bolsward 25-05-1918 12-05-1920 Kuinre
Boer, de Rinske geen 12-12-1898
Harlingen
Modiste Harlingen 04-02-1918 04-07-1919 Harlingen
Witteveen Augustina geen 08-07-1899
Almenum
Modiste Avereest 20-11-1919 23-08-1922 Dedemsvaart
Zanen, van Catrina Bouwina geen 11-10-1900
Sappemeer
Modiste Sappemeer 06-03-1920 Martiniplantsoen
7
Adema Riemkje geen 03-11-1902
Termunten
Modiste Harlingen 29-07-1924 03-06-1925
Julianastraat 5
Thanks!

Uw bijdrage betreft :