Hinke Annes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamHinke
PatroniemAnnes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop22-4-1725, Ried
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1748, EW 90
Vertrek1755, TW 9
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Sjouke (Jans) hoofd 16-9-1721
Franeker
Wolkammersgezel EW 90 1748 1755TW
9
Hinke (Annes) vrouw 22-4-1725
Ried
EW 90 1748 1755TW
9
Thanks!

Uw bijdrage betreft :