Hillegonda Cunira Dionisius Lomars

Persoonsgegevens

FamilienaamLomars
VoornaamHillegonda Cunira
PatroniemDionisius
FamilierelatieStiefzuster
Geboorte / doop11-09-1674, Franeker
Burgerlijke staatWeduwe
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1723, TO 113 ( Breedeplaats 6 ) ( Café de Nieuwe Doelen )
Vertrek
Overleden11-05-1742
Grafzerk
Medische gegevens
Bijzonderheden weduwe van Tobias Gutberleth
Bijzonderheden
weduwe van Tobias Gutberleth

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Gutberleth Berber (Tobias) hoofd 31-07-1640
Leeuwarden
TO 84 1723 1725
Lomars Hillegonda Cunira (Dionisius) Stiefzuster 11-09-1674
Franeker
TO 113 ( Breedeplaats 6 ) ( Café de Nieuwe Doelen ) 1723 11-05-1742
i
Gutberleth Titia Johanna (Tobias) zuster 19-01-1699
Franeker
TO 84 1723 14-10-1748
Lomars Catharina Johanna (Hendrikus) nicht 21-07-1709
Franeker
TO 113 ( Breedeplaats 6 ) ( Café de Nieuwe Doelen ) 1723 1735Amsterdam
Tjitske (Johannes) geen 12-07-1711
Hantum
Dienstmeid Hantumhuizen 1724 1734TN
65
Thanks!

Uw bijdrage betreft :