Helena Zacharias Muller

Persoonsgegevens

FamilienaamMuller
VoornaamHelena
PatroniemZacharias
Familierelatiedochter
Geboorte / doop19-04-1821, Dokkum
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst1830, TO 104
Vertrek1930, TO 56
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Muller Zacharias (Nicolaas) hoofd 17-09-1797
Dokkum
Schoenmakersknecht TO 104 1830 1930 TO
56
Geldersma Jetske (Pieters) vrouw 10-09-1793
Franeker
TO 104 1830 1930 TO
56
Muller Helena (Zacharias ) dochter 19-04-1821
Dokkum
TO 104 1830 1930 TO
56
Muller Dirk (Zacharias ) zoon 25-01-1823
Franeker
TO 104 1830 1930TO
56
Muller Johanna Elisabeth (Zacharias ) dochter 20-01-1826
Franeker
TO 104 1830 1930 TO
56
Muller Petronella (Zacharias ) dochter 21-12-1827
Franeker
TO 104 1830 1930 TO
56
Thanks!

Uw bijdrage betreft :