Harmanus Jans Eisma

Persoonsgegevens

FamilienaamEisma
VoornaamHarmanus
PatroniemJans
Familierelatiezoon
Geboorte / doop25-5-1793, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1790, EO 11
Vertrek1796 TN 96
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Eisma Jan (Baukes) hoofd 26-2-1756
Franeker
Koopman/uurwerkmaker EO 11 1790 1796 TN 96
Tuinstra Sijtske (Harmens) vrouw 4-6-1763
Franeker
EO 11 1790 1796 TN 96
Eisma Johannes (Jans) zoon 17-9-1784
Franeker
EO 11 1790 1796 TN 96
Eisma Dirk (Jans) zoon 8-9-1786
Franeker
EO 11 1790 1796 TN 96
Eisma Bauke (Jans) zoon 24-3-1790
Franeker
EO 11 1790 1796 TN 96
Eisma Harmanus (Jans) zoon 25-5-1793
Franeker
EO 11 1790 1796 TN 96
Eisma Pieter (Jans) zoon 22-1-1796
Franeker
1796 TN 96
Thanks!

Uw bijdrage betreft :