Harke Sjoukes Harkema

Persoonsgegevens

FamilienaamHarkema
VoornaamHarke
PatroniemSjoukes
FamilierelatieHoofd
Geboorte / doop16-11-1719, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepFiscaal, vroedsman, administrateur Lieve Vrouwe ter Nood leen
Herkomst
Vertrek
Overleden29-06-1765
GrafzerkZerk 329
Medische gegevens
Bijzonderheden"Zerk 329: Ao 1759 den 9 aug is in den Heere gerust de Eerba re Deugdrijke Antje Ada ma huisvrouw van H: Har kema mede vroedschap en Fiskaal der Stadt Franeker oud in haer 56ste jaar en leit alhier begraven. Genoemd: Het gaat hier om Harke Sjoukes Harkema, geboren rond 1720, zoon van Sjouke Harkema en Aukje Annes. Op 24 maart 1748 doet hij belijdenis bij de Nederlands Hervormde Gemeente Franeker.Hij huwd op 28-02-1747 te Franeker met Antje Godfrieds Adama, dochter van Godefridus Adama, Candidaat Conrector, en Dirkje Pieters Altena, Antje is overleden op 09-08-1759, haar vader is Dominee. Harke huwd op 15-02-1761 te Franeker met Yke Pieters Ykma
"
Bijzonderheden
"Zerk 329: Ao 1759 den 9 aug is in den Heere gerust de Eerba re Deugdrijke Antje Ada ma huisvrouw van H: Har kema mede vroedschap en Fiskaal der Stadt Franeker oud in haer 56ste jaar en leit alhier begraven. Genoemd: Het gaat hier om Harke Sjoukes Harkema, geboren rond 1720, zoon van Sjouke Harkema en Aukje Annes. Op 24 maart 1748 doet hij belijdenis bij de Nederlands Hervormde Gemeente Franeker.Hij huwd op 28-02-1747 te Franeker met Antje Godfrieds Adama, dochter van Godefridus Adama, Candidaat Conrector, en Dirkje Pieters Altena, Antje is overleden op 09-08-1759, haar vader is Dominee. Harke huwd op 15-02-1761 te Franeker met Yke Pieters Ykma
"

Adres

Geen inwoners gevonden.
Thanks!

Uw bijdrage betreft :