Gijsbert Johan de Wit

Persoonsgegevens

FamilienaamWit, de
VoornaamGijsbert Johan
Patroniem
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop6-1-1848, Leerdam
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepPostbeambte
Herkomst1882, TO 96
Vertrek1882 TW 86
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bosma Dirk (Rientses ) hoofd 24-9-1832
Tzum
Herbergier Tzum 17-5-1857 1862 WV 40
Hollander Antje (Dirks) vrouw 22-4-1836
Franeker
UB 24 17-5-1857 1862 WV 40
Bosma Rients (Dirks) zoon 11-2-1858
Franeker
1862 WV 40
Bosma Agatha (Dirks) dochter 5-2-1859
Franeker
1862 WV 40
Bosma Dirk (Dirks) zoon 13-2-1860
Franeker
30-7-1860
Bosma Dirk (Dirks) Zoon 10-4-1861
Franeker
1862WV
40
Wit, de Gijsbert Johan hoofd 6-1-1848
Leerdam
Postbeambte TO 96 1882 1882 TW 86
Thanks!

Uw bijdrage betreft :