Gerritje Arjans Jaarsma

Persoonsgegevens

FamilienaamJaarsma
VoornaamGerritje
PatroniemArjans
Familierelatievrouw
Geboorte / doop8-05-1880, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk04-10-1904, Franeker
Beroep
Herkomst1910, EW 70
Vertrek12-1-1933 Wilhelminastraat 41
Overleden05-02-1941, Franeker
BijzonderhedenOp 04-10-1904 te Franeker gehuwd met Coenraad Jans Hazelhoff. Zoon van Jan Koenraads Hazelhoff en Maartje Rinks Hof.

Burengevecht

Op de zitting van de politierechter van donderdag 5 juli 1928 werd een burenruzie in Franeker behandeld. De vrouw van schipper Koenraad Hazelhoff, Gerritje Jaarsma werd hiervan het slachtoffer. Ook hun zoon, de onderwijzer en niet onverdienstelijk kaatser Jan Hazelhoff , was bij de vechtpartij betrokken. Hieronder het letterlijke verslag uit de Leeuwarder Courant van dezelfde dag.

S d V 37 jaar arbeider te Franeker heeft in vereeniging met zijne huisvrouw
Maria D., 34 jaar, G Jaarsma, echtgenoote van K Hazelhoff aldaar, op 30 Mei jl. niet zuinig afgerost. De echtelieden zijn voor den rechter bizonder eenstemmig in hunne betuiging dat zij niets gedaan hebben.

Gerritje zegt van de hel in den hemel te zijn gekomen nu voor 14 dagen dit echtpaar niet meer bij haar woont. Men heeft haar aangegrepen, het haar uit het hoofd gescheurd, over den grond geworpen en toen haar geslagen en geschopt. Dr. Saarloos heeft haar onder behandeling gehad en is zesmaal bij haar geweest Haar zoon heeft de geheele zaak gezien waarop hij zijn moeder heeft ontzet. Riemke Boersma was binnenshuis maar hoorde verdachten schelden van "lellebel" en "smeerge dweil". Wat toen gebeurd is weet zij niet, maar wel heeft zij gezien dat Marie, Gerritje bij de haren had. 't Ging er zoo uit dat de schilderijen bij Riemke scheef aan den wand hingen. Verdachte zegt, dat Gerritje een lastpost voor de geheele buurt is. Haar kind stak altijd de tong uit tegen zijne vrouw. Hij heeft echter nooit geslagen. "Hier is het een draaierij in elkaar om".
Daarop komen getuigen à décharge voor. Een andere buurvrouw hoorde hard schreeuwen. Natuurlijk moest zij daar heen en zien wat er gaande was Toen waren meester Haselhoff en verdachte de V. aan het vechten en lagen over den grond terwijl de vrouwen elkaar in het haar hadden.
Jacobus van Smeding heeft ook gezien dat de buren elkander in de haren vlogen Hij stond achter een haag. De V. begon te schelden en "te raggen" en toen begon meester Haselhoff te slaan. Deze laatste verklaart evenwel dat verdachte de V. en zijn vrouw op zijn moeder kwamen losstormen en haar sloegen en schopten Toen heeft hij het voor zijn moeder opgenomen.
Getuige Katje zegt ze waren aan het vechten toen hij er bij kwam 't Was een geweldige vechtpartij waarbij van alle kanten geschopt en geslagen werd en de
een den ander in de haag wierp. Een volgende getuige heeft hetzelfde gezien. Beide vrouwen hadden elkaar in de haren te pakken, 't ging er geweldig van door.

De officier acht de mishandeling wettig en overtuigend bewezen Bij hem staat vast dat S de V. de aanleiding geweest is van deze vechtpartij. Deze is zeer driftig en brutaal. Voor de eerste verdachte wordt ƒ 40 boete of 40 dagen hechtenis; voor de tweede verdachte ƒ 35 boete of 25 dagen hechtenis gevraagd.
Vonnis voor de eerste verdachte ƒ 30 of 15 dagen, tweede verdachte ƒ 15 of 8 dagen. Bovendien hebben zij ƒ 7 te betalen voor de doktersrekening.
Verdachten zullen er nog over na denken of zij niet in hooger beroep gaan.

Bron: Piter Tigchelaar)
Bijzonderheden
Op 04-10-1904 te Franeker gehuwd met Coenraad Jans Hazelhoff. Zoon van Jan Koenraads Hazelhoff en Maartje Rinks Hof.

Burengevecht

Op de zitting van de politierechter van donderdag 5 juli 1928 werd een burenruzie in Franeker behandeld. De vrouw van schipper Koenraad Hazelhoff, Gerritje Jaarsma werd hiervan het slachtoffer. Ook hun zoon, de onderwijzer en niet onverdienstelijk kaatser Jan Hazelhoff , was bij de vechtpartij betrokken. Hieronder het letterlijke verslag uit de Leeuwarder Courant van dezelfde dag.

S d V 37 jaar arbeider te Franeker heeft in vereeniging met zijne huisvrouw
Maria D., 34 jaar, G Jaarsma, echtgenoote van K Hazelhoff aldaar, op 30 Mei jl. niet zuinig afgerost. De echtelieden zijn voor den rechter bizonder eenstemmig in hunne betuiging dat zij niets gedaan hebben.

Gerritje zegt van de hel in den hemel te zijn gekomen nu voor 14 dagen dit echtpaar niet meer bij haar woont. Men heeft haar aangegrepen, het haar uit het hoofd gescheurd, over den grond geworpen en toen haar geslagen en geschopt. Dr. Saarloos heeft haar onder behandeling gehad en is zesmaal bij haar geweest Haar zoon heeft de geheele zaak gezien waarop hij zijn moeder heeft ontzet. Riemke Boersma was binnenshuis maar hoorde verdachten schelden van "lellebel" en "smeerge dweil". Wat toen gebeurd is weet zij niet, maar wel heeft zij gezien dat Marie, Gerritje bij de haren had. 't Ging er zoo uit dat de schilderijen bij Riemke scheef aan den wand hingen. Verdachte zegt, dat Gerritje een lastpost voor de geheele buurt is. Haar kind stak altijd de tong uit tegen zijne vrouw. Hij heeft echter nooit geslagen. "Hier is het een draaierij in elkaar om".
Daarop komen getuigen à décharge voor. Een andere buurvrouw hoorde hard schreeuwen. Natuurlijk moest zij daar heen en zien wat er gaande was Toen waren meester Haselhoff en verdachte de V. aan het vechten en lagen over den grond terwijl de vrouwen elkaar in het haar hadden.
Jacobus van Smeding heeft ook gezien dat de buren elkander in de haren vlogen Hij stond achter een haag. De V. begon te schelden en "te raggen" en toen begon meester Haselhoff te slaan. Deze laatste verklaart evenwel dat verdachte de V. en zijn vrouw op zijn moeder kwamen losstormen en haar sloegen en schopten Toen heeft hij het voor zijn moeder opgenomen.
Getuige Katje zegt ze waren aan het vechten toen hij er bij kwam 't Was een geweldige vechtpartij waarbij van alle kanten geschopt en geslagen werd en de
een den ander in de haag wierp. Een volgende getuige heeft hetzelfde gezien. Beide vrouwen hadden elkaar in de haren te pakken, 't ging er geweldig van door.

De officier acht de mishandeling wettig en overtuigend bewezen Bij hem staat vast dat S de V. de aanleiding geweest is van deze vechtpartij. Deze is zeer driftig en brutaal. Voor de eerste verdachte wordt ƒ 40 boete of 40 dagen hechtenis; voor de tweede verdachte ƒ 35 boete of 25 dagen hechtenis gevraagd.
Vonnis voor de eerste verdachte ƒ 30 of 15 dagen, tweede verdachte ƒ 15 of 8 dagen. Bovendien hebben zij ƒ 7 te betalen voor de doktersrekening.
Verdachten zullen er nog over na denken of zij niet in hooger beroep gaan.

Bron: Piter Tigchelaar)

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hazelhoff Coenraad (Jans) hoofd 14-6-1878
Haulerwijk
Schipper EW 70 1910 12-1-1933
Wilhelminastraat 41
29-01-1941, Franeker
i
Jaarsma Gerritje (Arjans) vrouw 8-05-1880
Franeker
EW 70 1910 12-1-1933
Wilhelminastraat 41
05-02-1941, Franeker
i
Hazelhoff Jan (Koenraads) zoon 28-3-1905
Franeker
EW 70 1910 12-3-1931
Jan Bogtstrastraat 7
13-11-1984, Harlingen
i
Vliet, van Tetje schoonmoeder 17-12-1842
Franeker
EW 70 1910 28-3-1922
Thanks!

Uw bijdrage betreft :