Germke Piekes Plantinga

Persoonsgegevens

FamilienaamPlantinga
VoornaamGermke
PatroniemPiekes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop10-11-1888, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapChristelijk Gereformeerd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-06-1908, WV 20
Vertrek01-08-1908, TW 46
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ploeg, van der Stientje hoofd 30-05-1857
Dronrijp
WV 20 01-06-1908 08-11-1919Noord
75
i
Plantinga Germke (Piekes) dochter 10-11-1888
Franeker
WV 20 01-06-1908 01-08-1908TW
46
Plantinga Gerben (Piekes) zoon 14-09-1891
Franeker
WV 20 01-06-1908 08-11-1919Noord
75
Osinga Thomas (Ypkes) geen 04-12-1855
Tzum
Arbeider EO 17 01-06-1908 01-11-1909 Schalsum 22-12-1927, Dronrijp
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :