Gerben Willems Blok

Persoonsgegevens

FamilienaamBlok
VoornaamGerben
PatroniemWillems
Familierelatiezoon
Geboorte / doop27-11-1856, Franeker
Burgerlijke staatog
Kerkgenootschapnh
Huwelijk
BeroepInlandse kramer
Herkomst
Vertrek1883 EN 98
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Blok Willem Melles hoofd 12-11-1830
Harlingen
Panmaker TO 76 16-5-1852 23-7-1889
EW 70
Telenga Berber Gerbens vrouw 31-10-1830
Franeker
TO 76 16-5-1852 23-7-1889
EW 70
Blok Melle zoon 18-7-1854
Franeker
23-1-1876
Overl.
Blok Gerben (Willems) zoon 27-11-1856
Franeker
Inlandse kramer 1883
EN 98
Blok Trijntje (Willems) dochter 26-08-1860
Franeker
Leeuwarden 20-09-1875 1880 EO
3
05-10-1924, Leeuwarden
i
Blok Grietje dochter 23-2-1863
Franeker
23-7-1889
EW 70
Blok Geertje dochter 6-9-1865
Franeker
11-6-1889
Amsterdam
Blok Paulus zoon 28-11-1868
Franeker
23-7-1889
EW 70
Jaspers Jacob Roelofs geen 1847
deinum
Schippersknecht Nijehaske 16-7-1869 Schip
Thanks!

Uw bijdrage betreft :