Gerben Tjeerds

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamGerben
Patroniem Tjeerds
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop26-12-1729, Pietersbierum
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepWolkammersknecht
Herkomst1752, TO 77
Vertrek1756, TO 63
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 6

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Gerben ( Tjeerds ) hoofd 26-12-1729
Pietersbierum
Wolkammersknecht TO 77 1752 1756TO
63
Sijke (Meintes) vrouw
TO 77 1752 1756TO
63
Gerrit ( Simons ) hoofd 2-5-1706
Elahuizen
Mr. Wever Sneek 1747 1752Dronrijp
Dirkje ( Dirks ) vrouw 10-6-1723
Franeker
22-5-1747 1752Dronrijp
Simon (Gerrits ) zoon 1-5-1748
Franeker
1752Dronrijp
Dirk (Gerrits ) zoon 29-1-1750
Franeker
1752Dronrijp
Boorsma Gerrit (Rintjes) hoofd 20-11-1812
Franeker
Schoenmaker TN 73 31-5-1857 1858 TW 5
Leverland Saakje (Martens) vrouw 18-8-1829
Franeker
EN 11 31-5-1857 1858 TW 5
Boorsma Trijntje (Gerrits) dochter 11-2-1858
Franeker
1858 TW 5
Thanks!

Uw bijdrage betreft :