Gelfke Jans Adama

Persoonsgegevens

FamilienaamAdama
VoornaamGelfke
PatroniemJans
FamilierelatieGeen
Geboorte / doop28-04-1774, Salverd
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst1800, Salverd
Vertrek1801, TO 131
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens
BijzonderhedenDocht van Jan Sipkes Adama en Baukje Jouws Fogelsang
Bijzonderheden
Docht van Jan Sipkes Adama en Baukje Jouws Fogelsang

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Reinalda Hiltje (Jacobus) Hoofd 28-3-1743
Franeker
TW42 1792 1801 TO
57
17-08-1820, Franeker
i
Fogelsang Baukje (Jouws) Geen 15-02-1747
Wijtgaard
Salverd 1800 1801TO
131
i
Adama Froukje (Veronica) (Jans) Geen 04-03-1769
Salverd
Salverd 1800 1801TO
131
i
Adama Oeke (Jans) Geen 20-11-1771
Salverd
Salverd 1800 1801TO
131
i
Adama Gelfke (Jans) Geen 28-04-1774
Salverd
Salverd 1800 1801TO
131
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :