Geertruida Johannes Wijngaarden

Persoonsgegevens

FamilienaamWijngaarden
VoornaamGeertruida
PatroniemJohannes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop7-10-1897, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1-7-1898, EO 85
Vertrek1908 ZH 2
Overleden 02-03-1934, Kiesterzijl
Grafzerk
Medische gegevens
BijzonderhedenGehuwd 08-09-1928 met Nammen van der Plaats.
Het kleine fotootje is van haar vader Johannes Wijngaarden
Bijzonderheden
Gehuwd 08-09-1928 met Nammen van der Plaats.
Het kleine fotootje is van haar vader Johannes Wijngaarden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wijngaarden Johannes (Johannes) hoofd 10-01-1864
Franeker
Arbeider EO 85 01-07-1898 1908 ZH
2
03-06-1936,Franeker
i
Haarsma Wijtske (Rommerts) vrouw 19-05-1861
Tzummarum
EO 85 01-07-1898 1908
ZH 2
03-05-1935, Franeker
i
Wijngaarden Klaaske (Johannes) dochter 20-11-1891
Franeker
EO 85 01-07-1898 1908 ZH
2
16-01-1974, Leeuwarden
i
Wijngaarden Lolkje (Johannes) dochter 22-02-1893
Franeker
EO 85 01-07-1898 1908 ZH
2
04-02-1972, Leeuwarden
i
Wijngaarden Johanna (Johannes) dochter 27-10-1894
Franeker
EO 85 01-07-1898 1908 ZH
2
20-10-1986, Muiderberg
i
Wijngaarden Johannes (Johannes) zoon 12-02-1896
Franeker
EO 85 01-07-1898 1908 ZH
2
26-08-1947, Amsterdam
i
Wijngaarden Geertruida (Johannes) dochter 7-10-1897
Franeker
EO 85 1-7-1898 1908 ZH 2 02-03-1934, Kiesterzijl
i
Wijngaarden Japke (Johannes) dochter 04-07-1900
Franeker
1908
ZH 2
1984
i
Wijngaarden Romkje (Johannes) dochter 11-10-1901
Franeker
1908 ZH
2
27-12-1989, Harlingen 
i
Wijngaarden Aaltje (Johannes) dochter 05-05-1904
Franeker
1908 ZH
2
i
Wijngaarden Oeds (Johannes) zoon 03-06-1907
Franeker
25-10-1907
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :