Froukje Wilts de Waij

Persoonsgegevens

FamilienaamWaij, de
VoornaamFroukje
PatroniemWilts
Familierelatiedochter
Geboorte / doop14-5-1832, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1858 TN 51
Overleden07-03-1921, Leeuwarden
Grafzerk
Medische gegevens
BijzonderhedenDochter van Wilt Sjoerds de Way, Bakker, en Froukje Fokkes Douma.
Op 05-05-1858 te Franeker gehuwd met Cornelis Anes Kuijpers, Zoon van Ane Cornelis (Buwalda) Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal.
Bijzonderheden
Dochter van Wilt Sjoerds de Way, Bakker, en Froukje Fokkes Douma.
Op 05-05-1858 te Franeker gehuwd met Cornelis Anes Kuijpers, Zoon van Ane Cornelis (Buwalda) Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Waij, de Wilt Sjoerds * hoofd 12-4-1793
Sneek
Bakker Sneek 23-5-1819 1858 TN 51
i
Douma Froukje Fokkes vrouw 15-10-1794
Suawoude
Sneek 23-5-1819 1858 TN 51
Waij, de Sjoerd zoon 3-2-1821
Franeker
9-12-1834 Overl.
Waij, de Fokke zoon 7-12-1823
Franeker
18-1-1848 Overl.
Waij, de Fokeltje dochter 3-7-1826
Franeker
11-2-1827 Overl.
Waij, de Fokele zoon 24-5-1828
Franeker
14-9-1842 Overl.
Waij, de Baukje (Wildjes) dochter 29-05-1830
Franeker
01-06-1851 TW
81
10-02-1911, Haarlem
i
Waij, de Froukje (Wilts ) dochter 14-5-1832
Franeker
1858 TN 51 07-03-1921, Leeuwarden
i
Weerden, van Hendrik geen 1808
Winsum gr.
29
Kolthof Wijpkje Oenes geen 1799
Tzummarum
Dienstmeid 29
Pereboom Lucas geen 1813
Steenwijk
Bakkersknecht 39
Tichelaar Geertje geen 1795
Arum
Dienstmeid 39
Pietersma Feike Ruurds geen 22-9-1817
Baijum
Bakkersknecht 49 1850 TN 22
Plekker Rinske geen 7-3-1822
Tzum
49 1850 TN 22
Pietersma Trijntje geen 10-10-1850
Franeker
1850 TN 22
Thanks!

Uw bijdrage betreft :