Froukje Sijtzes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamFroukje
PatroniemSijtzes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop16-3-1752, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst24-5-1772, EW 34
Vertrek1783, TW 34
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Haanstra Johannes (Alles ) hoofd 1750
Sint Jacobiparochie
Grofsmidsknecht Tzummarum 1772 1783TW
34
Froukje (Sijtzes ) vrouw 16-3-1752
Franeker
EW 34 24-5-1772 1783TW
34
Haanstra Geeske (Johannes ) dochter 2-10-1773
Franeker
1776
Haanstra Sijtske ( Johannes) dochter 1-3-1775
Franeker
1776
Haanstra Catharina (Johannes) dochter 12-6-1777
Franeker
21-6-1777
Haanstra Sijtske (Johannes ) dochter 20-1-1779
Franeker
1779
Haanstra Sijds (Johannes) zoon 29-6-1781
Franeker
1783TW
34
Thanks!

Uw bijdrage betreft :