Froukje Pieters

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamFroukje
PatroniemPieters
Familierelatiezuster
Geboorte / doop24-10-1682, Den Helder
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepNaaister
Herkomst1713, TW 29
Vertrek1731, TW 29
Overleden

Adres

Waagstraat 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ytske (Pieters ) hoofd 17-6-1680
Den Helder
Waster 1708 11-9-1731
EW 28
i
Gorrit (Ruurds) Man 17-1-1664
Franeker
Schipper 11-9-1731 11-9-1731
EW 28
20-12-1747
i
Froukje (Pieters ) zuster 24-10-1682
Den Helder
Naaister TW 29 1713 1731TW
29
Thanks!

Uw bijdrage betreft :