Froukje Jeltes Pasma

Persoonsgegevens

FamilienaamPasma
VoornaamFroukje
PatroniemJeltes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop19-09-1849, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk20-05-1869, Franeker
Beroep
Herkomst20-05-1869, WV 20
Vertrek1870, TO 145
Overleden03-05-1884, Amsterdam.
Bijzonderhedendochter van Jelte Tjiepkes Pasma en Sjoukje Hyltjes Hiemstra. Op 20-05-1869 te Franeker gehuwd met Lieuwe Jan Anes Kuijpers, zoon van Ane Cornelis Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal.
Bijzonderheden
dochter van Jelte Tjiepkes Pasma en Sjoukje Hyltjes Hiemstra. Op 20-05-1869 te Franeker gehuwd met Lieuwe Jan Anes Kuijpers, zoon van Ane Cornelis Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kuijpers Lieuwe Jan (Anes) hoofd 26-11-1844
Franeker
Bakker TW 64 1868 1870 TO 145 15-10-1902, Amsterdam
i
Pasma Froukje (Jeltes ) vrouw 19-09-1849
Franeker
WV 20 20-05-1869 1870 TO
145
03-05-1884, Amsterdam.
i
Steensma Hiltje (Aukes) geen 18-04-1850
Franeker
Dienstmeid TW 71 1869 1870 TO
145
Beekma Rinnert geen 07-05-1851
Workum
Bakkersknecht Makkum 14-05-1868 21-07-1869 Harlingen
Kuijpers Maaike Lovina Jacobina (Anes) zuster 17-06-1851
Franeker
TW 45 1868 1869 TW 33 21-07-1936, Hilversum.
i
Goslinga Dirk (Tjeerds) geen 08-07-1851
Arum
Bakkersknecht Arum 21-06-1869 1870 TO
145
Thanks!

Uw bijdrage betreft :