Froukje Jeltes Pasma

Persoonsgegevens

FamilienaamPasma
VoornaamFroukje
PatroniemJeltes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop19-9-1849, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst10-5-1851, OV 31
Vertrek20-5-1869 TO 96
Overleden03-05-1884, Amsterdam.
Bijzonderhedendochter van Jelte Tjiepkes Pasma en Sjoukje Hyltjes Hiemstra.
Op 20-05-1869 te Franeker gehuwd met Lieuwe Jan Anes Kuijpers, zoon van Ane Cornelis Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal.
Bijzonderheden
dochter van Jelte Tjiepkes Pasma en Sjoukje Hyltjes Hiemstra.
Op 20-05-1869 te Franeker gehuwd met Lieuwe Jan Anes Kuijpers, zoon van Ane Cornelis Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal.

Adres

Westvliet 28

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Pasma Jelte Tjepkes hoofd 1-3-1823
Tzummarum
Koopman OV 31 10-5-1851 1877
TW 81
Hiemstra Sjoukje Hijltjes vrouw 21-9-1824
Franeker
OV 31 10-5-1851 26-2-1858
Overl.
Zondervan Anke Hobbes vrouw 2-3-1839
Franeker
OV 22 1859 1877
TW 81
Pasma Luurtske dochter 29-7-1848
Franeker
OV 31 10-5-1851 1868
OV 13f
Pasma Froukje (Jeltes) dochter 19-9-1849
Franeker
OV 31 10-5-1851 20-5-1869
TO 96
03-05-1884, Amsterdam.
i
Pasma Tjepke zoon 8-12-1850
Franeker
OV 31 10-5-1851 1873
OV 28
Pasma Sjoukje dochter 19-4-1860
Franeker
1877
TW 81
Pasma Hijltje zoon 30-12-1862
Franeker
1877
TW 81
Pasma Hobbe zoon 20-9-1864
Franeker
1877
TW 81
Pasma Aafke dochter 26-3-1868
Franeker
1877
TW 81
Pasma Tjietske dochter 27-3-1870
Franeker
1877
TW 81
Pasma Elisabeth dochter 21-2-1872
Franeker
1877
TW 81
Pasma Pieter zoon 21-1-1874
Franeker
1877
TW 81
Pasma Cornelis zoon 23-7-1876
Franeker
1877
TW 81
Dijkstra Hinke Alberts geen 1821
Dongjum
Dienstmeid OV 31 10-5-1851 5-3-1855
Dongjum
Pasma Hijltje Pieters neef 2-4-1847
Tzummarum
Hulponderwijzer Tzummarum 27-3-1868 28-4-1869
Tzummarum
Dijkstra Antje Wijbes geen 26-5-1851
Midlum
Dienstmeid Midlum 28-11-1872 18-4-1873
Midlum
La Fleur Renske Daniels geen 19-12-1851
Tzummarum
Dienstmeid Tzummarum 9-12-1870 28-5-1872
Tzummarum
Dijkstra Aafke Gerlofs geen 1-4-1853
Franeker
Dienstmeid TO 88 1870 1874
EW 78
IJskamp Pietje Tijles geen 9-9-1854
Franeker
Dienstmeid Harlingen 2-2-1877 1878
OV 50
Thanks!

Uw bijdrage betreft :