Fokke Aukes Diekstra

Persoonsgegevens

FamilienaamDiekstra
VoornaamFokke
PatroniemAukes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop01-03-1828, Makkum
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst1833, TO 63
Vertrek1837, TO 141
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Staalstra Tjeerd (Oebeles) hoofd 07-06-1786
Franeker
Metselaarsknecht 11-11-1821 1822 EW
101
Bleeker Antje (Douwes) vrouw 20-07-1797
Franeker
KV 1 11-11-1821 1822 EW
101
Staalstra Douwe (Tjeerds) zoon 01-12-1822
Franeker
1822 EW
101
Diekstra Margritha Seralia (Aukes) dochter 28-01-1835
Franeker
1837TO
141
Diekstra Auke (Hessels) hoofd 10-01-1796
Leeuwarden
Rijkscommies TO 63 1833 1837TO
141
Rijpma Hesseltje (Hester) (Foekes) vrouw 16-12-1797
Dronrijp
TO 63 1833 1837TO
141
Diekstra Fokke (Aukes) zoon 01-03-1828
Makkum
TO 63 1833 1837TO
141
Diekstra Geertruida (Aukes) dochter 02-01-1830
Makkum
TO 63 1833 1837TO
141
Diekstra Petronella (Aukes) dochter 09-09-1832
Franeker
TO 63 1833 1837TO
141
Thanks!

Uw bijdrage betreft :