Floris Wijtzes Zijlstra

Persoonsgegevens

FamilienaamZijlstra
VoornaamFloris
Patroniem
Familierelatiezoon
Geboorte / doop2-6-1844, Midlum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1843, Midlum
Vertrek1850 EW 48
Overleden

Adres

Hocquart 27

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Zijlstra Wijtze Annes hoofd 26-1-1806
Franeker
Tichelaar Midlum 1843 1850 EW 48
Vellinga Lambertus Roelofs hoofd 16-10-1830
Oosterbierum
Arbeider OV 24a 1861 1862 TO 50
Visser Aafke Floris vrouw 14-5-1806
Herbaijum
Midlum 1843 1850 EW 48
Bouma Aafke (Sipkes) vrouw 05-01-1835
Rinsumageest
OV 24a 1861 1862 TO
50b
15-10-1869, Rinsumageest
i
Zijlstra Aaltje dochter 8-11-1828
Franeker
Midlum 1843 1850 EW 48
Zijlstra Jeltje dochter 11-12-1830
Franeker
Midlum 1843 1850 EW 48
Zijlstra Anne zoon 2-10-1838
Franeker
Midlum 1843 1850 EW 48
Zijlstra Floris zoon 2-6-1844
Midlum
Midlum 1843 1850 EW 48
Vellinga Roelof zoon 18-7-1861
Franeker
1862 TO 50
Thanks!

Uw bijdrage betreft :