Floris Wijtzes Zijlstra

Persoonsgegevens

FamilienaamZijlstra
VoornaamFloris
PatroniemWijtzes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop2-6-1844, Midlum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepArbeider
Herkomst10-10-1864, Midlum
Vertrek1864 WV 11
Overleden

Adres

Hocquart 23

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Zijlstra Wijtze Annes hoofd 26-1-1806
Franeker
Arbeider Midlum 10-10-1864 1864 WV 11
Vries, de Pieter ( IJsbrands) hoofd 19-03-1811
Franeker
Winkelier TW 51 1848 1851 EW
41
10-02-1862, Franeker
i
Visser Aafke Floris vrouw 14-5-1806
Herbaijum
Midlum 10-10-1864 1864 WV 11
Zee, van der Johanna (Johannes ) vrouw 30-09-1815
Dronrijp
TW 51 1848 1851 EW
41
12-03-1894, Franeker.
i
Vries, de IJsbrand Albertus (Pieters) zoon 16-03-1836
Franeker
TW 51 1848 1851 EW
41
28-04-1890, Franeker
i
Vries, de Hiske (Pieters ) dochter 18-03-1838
Franeker
Naaister TW 51 1848 1851 EW
41
17-12-1926, Franeker
i
Vries, de Johannes (Pieters) zoon 04-08-1842
Franeker
TW 51 1848 1851 EW
41
15-12-1932, Franeker
i
Zijlstra Floris (Wijtzes ) zoon 2-6-1844
Midlum
Arbeider Midlum 10-10-1864 1864 WV 11
Vries, de Jurjen (Pieters ) zoon 07-05-1845
Franeker
Arbeider TW 51 1848 1851 EW
41
23-12-1914, Franeker
i
Vries, de Anna Maria (Pieters ) dochter 27-05-1848
Franeker
1851 EW
41
11-02-1922, Franeker
i
Vries, de Nolke (Pieters) zoon 16-12-1850
Franeker
1851 EW
41
21-11-1930, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :