Floris Wijtzes Zijlstra

Persoonsgegevens

FamilienaamZijlstra
VoornaamFloris
PatroniemWijtzes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop2-6-1844, Midlum
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1859, EN 8
Vertrek12-6-1862 Herbaijum
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jeltema Hendrik hoofd 14-8-1797
Giekerk
Timmerknecht Witmarsum 3-8-1858 18-2-1859 Overl.
Zijlstra Wijtze Annes hoofd 26-1-1806
Franeker
Tichelaar EN 8 1859 12-6-1862 Herbaijum
Jansma Janke vrouw 1-6-1799
Mantgum
Witmarsum 3-8-1858 1862 EW 33
Visser Aafke vrouw 14-5-1806
Midlum
EN 8 1859 12-6-1862 Herbaijum
Zijlstra Japke dochter 1825
Franeker
EN 8 1859 26-11-1859 Achlum
Zijlstra Anne (Wijtzes ) zoon 2-10-1838
Franeker
EN 8 1859 12-6-1862 Herbaijum
Jeltema Jan zoon 17-6-1840
Jorwerd
Molenaarsknecht Witmarsum 3-8-1858 25-9-1859 Overl.
Jeltema Willem zoon 28-4-1843
Jorwerd
Witmarsum 3-8-1858 1862 EW 33
Zijlstra Floris (Wijtzes ) zoon 2-6-1844
Midlum
EN 8 1859 12-6-1862 Herbaijum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :