Feitze Pieters

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamFeitze
PatroniemPieters
Familierelatiezoon
Geboorte / doop10-8-1792, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden13-8-1792
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Pieter (Feitzes ) hoofd 10-5-1767
Franeker
Mr. Verver en glasmaker TO 54 1791 1793
EW 30
Diemers Grietje (Roelofs ) vrouw 25-10-1767
Sint Jacobiparochie
TO 54 1791 1793
EW 30
Feitze (Pieters) zoon 10-8-1792
Franeker
13-8-1792
Thanks!

Uw bijdrage betreft :