Elske Jans

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamElske
PatroniemJans
Familierelatievrouw
Geboorte / doop3-4-1732, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1764, EW 91
Vertrek1766, EW 64
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 6

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Lieuwe (Hoites) hoofd 27-9-1731
Franeker
Tichelaarsgezel EW 91 1764 1766EW
64
Elske (Jans ) vrouw 3-4-1732
Franeker
EW 91 1764 1766EW
64
Bruin, de Aeger (Jans) hoofd 16-8-1814
Franeker
Arbeider EO 41 19-2-1843 1847 TN
65
Hoedje Rinske (Jurjens) vrouw 21-1-1820
Franeker
TO 17 19-2-1843 1847 TN 65
Bruin, de Jan (Aegers) zoon 8-6-1843
Franeker
23-6-1843 Overl.
Smeden, van Pieter hoofd 13-6-1833
Franeker
Arbeider TN 2 1864 31-3-1865
Klein Antje vrouw 24-9-1837
Harlingen
TN 2 1864 3-5-1865 Harlingen
Smeden, van Baukje (Pieters) dochter 17-5-1864
Franeker
TN 2 1864 24-11-1864
Thanks!

Uw bijdrage betreft :