Eeke Douwes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamEeke
PatroniemDouwes
Familierelatiegeen
Geboorte / doop18-04-1697 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepNaaister
Herkomst1734, TN 50
Vertrek1738, TW 15
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Johannes Bakels (Frans ) hoofd 1709
Bentheim
Mr Wever/koopman Wijnaldum 1733 1739EN
34
Bakels Willem (Johannes) broer 1698
Bentheim
Koopman Leer 1734 1735Bentheim
Eeke (Douwes) geen 18-04-1697
Franeker
Naaister TN 50 1734 1738TW
15
Krol Froukje vrouw 30-04-1713
Franeker
Wijnaldum 1733 1739EN
34
Bakels Johannes (Fransen ) zoon 30-01-1731
Franeker
Wijnaldum 1733 1739EN
34
Bakels Theodorus (Fransen) zoon 20-10-1733
Franeker
1739EN
34
Bakels Aaltje (Fransen) dochter 30-05-1736
Franeker
1738TW
15
Bakels Jacubus (Fransen ) zoon 10-02-1739
Franeker
1739EN
34
Bakels Jacobus (Fransen) zoon 10-02-1739
Franeker
1739EN
34
Thanks!

Uw bijdrage betreft :