Eedse Johannes Wagenaar

Persoonsgegevens

FamilienaamWagenaar
VoornaamEedse
PatroniemJohannes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop10-3-1893, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapChristelijk Gereformeerd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1-7-1895 TW 12
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wagenaar Klaas zoon 9-5-1895
Franeker
1-7-1895
TW 12
Wagenaar Johannes (Eedses) hoofd 21-09-1867
Franeker
Arbeider WV 32 01-06-1892 01-07-1895 TW
12
17-09-1948, Franeker
i
Keuning Tietje (Klases) vrouw 10-05-1865
Franeker
TW 53 01-06-1892 01-07-1895 TW
12
06-06-1935, Franeker
i
Wagenaar Eedse (Johannes) zoon 10-3-1893
Franeker
1-7-1895
TW 12
Thanks!

Uw bijdrage betreft :