Edolina Cornelia Jaikea Noordhoff

Persoonsgegevens

FamilienaamNoordhoff
VoornaamEdolina Cornelia Jaikea
Patroniem
Familierelatievrouw
Geboorte / doop13-05-1845, Schalsum
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1875, EO 18
Vertrek20-08-1879, Hitzum
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Lolcama Lodewijk hoofd 1-5-1814
Franeker
Tapper/castelein EO 18 1875 01-05-1879
Noordhoff Edolina Cornelia Jaikea vrouw 13-05-1845
Schalsum
EO 18 1875 20-08-1879Hitzum
Lolcama Catharina Hendrika (Lodewijks) dochter 08-11-1867
Franeker
EO 18 1875 1879TW
64
Lolcama Jantje (Lodewijks) dochter 24-08-1870
Franeker
EO 18 1875 1879TO
128
Lolcama Agnetha Maria Petronella (Lodewijks) dochter 26-07-1872
Franeker
EO 18 1875 1879TO
128
Anema Janke geen 29-04-1851
Sexbierum
Dienstmeid Sexbierum 31-08-1875 06-12-1875Tzummarum
Slagman Hendrik geen 23-01-1853
Metslawier
Bediende Veenwouden 10-08-1875 08-04-1876Heerenveen
Thanks!

Uw bijdrage betreft :