Douwtje Aukes Adema

Persoonsgegevens

FamilienaamAdema
VoornaamDouwtje
PatroniemAukes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop13-9-1816, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1815
Vertrek1817 Zweins
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Adema Auke (Jacobs) hoofd 1-6-1788
Arum
Arbeider Zweins 1815 1817 Zweins
Zee, van der Baukje (Annes) vrouw 22-11-1795
Drachten
Zweins 1815 1817 Zweins
Adema Douwtje (Aukes) dochter 13-9-1816
Franeker
1815 1817 Zweins
Thanks!

Uw bijdrage betreft :