Doetje Botes Cuperus

Persoonsgegevens

FamilienaamCuperus
VoornaamDoetje
PatroniemBotes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop22-7-1817, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Kerkgenootschapdg
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden6-8-1817, Franeker
Grafzerk
Medische gegevens
Bijzonderheden-------inwonend---
Bijzonderheden
-------inwonend---

Adres

Westvliet 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Cuperus Bote (Klaases) hoofd 19-12-1790
Baijum
Arbeider UB 42 1816 1818
WV 9
23-12-1853, Franeker
i
Andringa Tjietske (Rintjes) vrouw 1793
Tzum
UB 42 1816 1818
WV 9
17-3-1825, Franeker
i
Cuperus Saakje (Botes) dochter 10-9-1814
Franeker
UB 42 1816 1818
WV 9
8-10-1836
i
Cuperus Rintje (Botes) zoon 21-4-1816
Franeker
UB 42 1816
28-11-1817, Franeker
i
Cuperus Doetje (Botes) dochter 22-7-1817
Franeker
6-8-1817, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :