Dirk Gerbens Blok

Persoonsgegevens

FamilienaamBlok
VoornaamDirk
PatroniemGerbens
Familierelatiezoon
Geboorte / doop10-1-1894, Franeker
Burgerlijke staatog
Kerkgenootschapnh
Huwelijk
Beroep
Herkomst3-8-1916, TN 3
Vertrek3-11-1919 Tuinen 10
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Blok Gerben (Willems) hoofd 27-11-1856
Franeker
Kramer TN 3 3-8-1916 20-4-1931
Molensteeg 3
Balt Sjoukje vrouw 15-8-1859
St. Anna
Midlum 19-7-1919 20-4-1931
Molensteeg 3
Blok Dirk (Gerbens) zoon 10-1-1894
Franeker
TN 3 3-8-1916 3-11-1919
Tuinen 10
Blok Tjitje dochter 16-3-1897
Franeker
TN 3 3-8-1916 ark
Buwalda Jan st.z. 30-10-1885
Dongjum
TN 3 3-8-1916 31-1-1918
Onbekend
Buwalda Gauke st.z. 24-11-1892
Hitzum
TN 3 3-8-1916 18-6-1918
Den Haag
Buwalda Sjouke st.z. 5-1-1899
Wijnaldum
TN 3 3-8-1916 24-11-1919
Onbekend
Buwalda Hein st.z. 7-3-1901
Wijnaldum
TN 3 3-8-1916 31-7-1918
Oude Leije
Thanks!

Uw bijdrage betreft :